آزاداندیشی در گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

بررسی حاضر به نقش و جایگاه مفهوم آزاداندیشی در گفتمان انقلاب اسلامی در ایران می­ پردازد. در واقع اسلام سیاسی به عنوان یک گفتمان کلان با قرائت­ ها و روایت­ های خاص خود از مفاهیم بنیادینی مانند سیاست، معرفت، آزادی و عدالت گفتمانی را با عنوان انقلاب اسلامی را برمی­سازد که با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل­ گیری جمهوری اسلامی در ایران به موقعیت ه‍ژمونیک دست یافت. گفتمان انقلاب اسلامی ایران با مفصل­ بندی،عناصر و دقایق گفتمانی خود برای دال­ های شناوری همچون آزادی، علم و معرفت مدلول­هایی به دست می­ دهد که تمایزات گفتمانی آن را با گفتمان مدرنیته  نشان می­ دهد.این گفتمان همچنین با خلق و مفصل­ بندی دال­ هایی همانند نهضت تولید علم،جنبش نرم­ افزاری، آزاداندیشی و فرهنگ اسلامی در فضای دانشگاهی مفهوم "دانشگاه اسلامی" را خلق می­ کند. از این رو، این پژوهش با بهره­ گیری از روش تحلیل گفتمان درصدد است مفهوم آزاداندیشی در گفتمان انقلاب اسلامی و نسبت آن با دانشگاه را مورد واکاوی قرار دهد و از سویی دیگر وجوه تمایز این گفتمان را با گفتمان مدرنیته به نمایش بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Free Thinking in Islamic Revolution Discourse

نویسندگان [English]

  • Jalil Dara 1
  • Mostafa Karami 2
چکیده [English]

The present study deals with the role and the position of free thinking in the Islamic revolution discourse in Iran. In fact, as a macro discourse with its special readings and interpretations of radical concepts such as politics, ideology, freedom and justice, the political Islam builds a discourse as Islamic Revolution which attached hegemonic position upon victory of the Islamic Revolution and establishment of the Islamic Republic of Iran. The Islamic Revolution of Iran discourse by categorizing its discourse elements and details for floating suggestive such as freedom, science and knowledge, provides content that demonstrate its discourse differentiation with the modernity discourse. Such discourse also creates and categorizes suggestive such as the science production movement, software movement, free thinking and Islamic culture in the university environment to create the concept of Islamic University. Hence this research benefits from the discourse analysis method to investigate the concept of free thinking in the discourse of Islamic revolution and its relationship with university and from the other side illustrates the grounds of difference of this discourse with the modernity discourse.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • Islamic Revolution Discourse
  • free thinking
  • modernity
  • Islamic University
  • Political Islamic