مناسبات دولت موقت با نهادها و نیروهای سیاسی اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دوره دکتری اندیشه های سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

 یکی از مراحل مهم هر انقلاب، انتقال قدرت و تثبیت نظام سیاسی جدید است. در دوره ­ی گذار انقلاب اسلامی، تثبیت نظام جدید، بر دوش دولت موقت گذاشته شد. ناتمام ماندن کار دولت موقت، این سؤال را مطرح می‌کند که مناسبات دولت موقت با نهادها و نیروها سیاسی اجتماعی، چگونه بود؟ در این مقاله با رویکرد تاریخی و روش اسنادی، در پی آن است که به مناسبات دولت مهندس بازرگان با نیروهای سیاسی در عرصه­ های انتخاب اعضای کابینه، عملکرد دولت موقت در مورد مسائل مهم کشور ورویکرد دولت وی نسبت به دیگر نیروهای سیاسی اجتماعی، بپردازد. این مقاله نشان می­ دهد که تعارضات دو گفتمان اسلام سیاسی لیبرال و اسلام  فقاهتی و پایگاه اجتماعی هر یک، زمینه­ ساز منازعات در عرصه­ ی سیاسی و نوع نقش آفرینی دولت موقت و در نهایت، پایان کار آن در مرحله استقرار نظام اسلامی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relations of interim government with political and social institutions and forces

نویسندگان [English]

  • Hassan Majidi 1
  • Omid Shafiai 2
چکیده [English]

One of the most important stages in any revolution, is the transition to new political system and  consolidation of it. In the transition period of  islamic revolution, this duty   was put on the shoulders of interim government, but resignation of Mehdi Bazargan, the head of interim government ,  raises  this question that : how was the relations of  interim government with social  and political institutions and forces?  This paper, with historical  approach and documentary method  studies the   relations of Bazargan government with the political forces in    selection of  cabinet, interim  Government performance   on important issues of country, and its attitude  to social and political forces  .  This paper shows that the conflict between liberal discourse of political Islam and Islamic jurisprudential discourse  and the various  social status  of any of them , prepared political conflict and affected The role of the interim government and the end of work period   of interim government in  the establishment  stage of the Islamic system .

کلیدواژه‌ها [English]

  • interim Government - Islamic Revolution in Iran
  • Bazargan
  • Iran's Freedom Movement-the political
  • social forces- political Islam