سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم

چکیده

ضروری است مبتنی بر پارادایم اندیشه اسلامی، سطوح و انواع دیپلماسی عمومی مورد مطالعه قرار گیرد، در این مقاله مبتنی بر اندیشه امام خمینی(ره)، سطوح و انواع جدیدی از دیپلماسی عمومی تبیین می­گردد. بعد از باز تعریف این دیپلماسی مبتنی براین پارادایم، سه لایه برای دیپلماسی عمومی تبیین می­گردد. از سه ساحت انسانی متناسب با سه علم فقه، فلسفه و عرفان، سه سطح دیپلماسی عمومی استخراج می­گردد و انواع مختلف آن در این سه لایه تعریف می­شود. برای دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی  تعریف متناسب با این پارادایم ارائه می­شود و دیپلماسی فطری، دیپلماسی تربیتی، دیپلماسی بیداری و دیپلماسی وحدت به عنوان مفاهیمی جدید، معرفی می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types and Levels of Public Diplomacy Based on Imam Khomeini's political thought

نویسندگان [English]

  • seyyed jalal dehghani firouzabadi 1
  • ali sourosh 2
چکیده [English]

It is necessary to study types and levels of diplomacy based on the paradigm of Islamic Thought. This paper explains new types and levels of diplomacy based on Imam Khomeini's thought. After redefining the diplomacy in this paradigm, a three-layers diplomacy will be explained. Three levels of diplomacy are derived from three humanistic ground and three dimensions of "pure Islam" and different types of diplomacy can be defined in these three layers. Also, appropriate definition of this paradigm will present for public diplomacy and cultural diplomacy. And Training diplomacy will be introduced as a new concept and new term. In addition, other types of diplomacy, such as awakening diplomacy and unity diplomacy, would be defined in this level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Imam Khomeini
  • public diplomacy
  • Training diplomacy