سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم

چکیده

ضروری است مبتنی بر پارادایم اندیشه اسلامی، سطوح و انواع دیپلماسی عمومی مورد مطالعه قرار گیرد، در این مقاله مبتنی بر اندیشه امام خمینی(ره)، سطوح و انواع جدیدی از دیپلماسی عمومی تبیین می­گردد. بعد از باز تعریف این دیپلماسی مبتنی براین پارادایم، سه لایه برای دیپلماسی عمومی تبیین می­گردد. از سه ساحت انسانی متناسب با سه علم فقه، فلسفه و عرفان، سه سطح دیپلماسی عمومی استخراج می­گردد و انواع مختلف آن در این سه لایه تعریف می­شود. برای دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی  تعریف متناسب با این پارادایم ارائه می­شود و دیپلماسی فطری، دیپلماسی تربیتی، دیپلماسی بیداری و دیپلماسی وحدت به عنوان مفاهیمی جدید، معرفی می­گردد.

کلیدواژه‌ها