کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب اصول و ارزش های انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم،  نقش اساسی در شــکل­دهی و جهت­دهی به سیاست خارجی دارد. این نوع از دیپلماسی به واسطه­ ی آن که مخاطب خود را مردم قرار می‌دهد و شکل دادن به افکار عمومی را مد نظر دارد، اخیرا مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها در تلاش هستند با تأثیر و نفوذ بر افکار عمومی نظر آنان را به سیاست‌ها و جهت گیری‌ها و اقدامات خود جلب کنند و از این طریق منافع ملی خود را تأمین کنند. اهمیت این مسئله موجب شده است جمهوری اسلامی ایران که دارای ماهیتی فرهنگی، اسلامی و انقلابی است بهره­گیری از این ابزار را در دستور کار خود قرار دهد. مقاله حاضر تلاش دارد به تبیین مبانی دیپلماسی عمومی در جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب اصول و ارزش­های انقلاب اسلامی بپردازد. مفروض مقاله این است که دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیوند نزدیکی با اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی دارد و ایران اسلامی تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌ها و بهره­ گیری از نهادها و ابزارهای مرتبط اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی را در میان افکار عمومی سایر ملل اشاعه و گسترش دهد.
 

کلیدواژه‌ها