پویایی شناسی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه دولتی باکو و مدرس دانشگاه

چکیده

به نظر می­ رسد بسیاری از تئوری­ های انقلاب سعی دارند یک چهارچوب قابل تعمیم برای تبیین انقلاب­ ها ارائه دهند درحالی که هر انقلابی موجودیت منحصر به فرد خود را دارد. این تئوری­ ها بیشتر بر مبنای تفکر دکارتی – نیوتونی تدوین یافته­ اند. این نوع از تفکر برای بررسی مسائل ساده مناسب می­ باشد در حالی که انقلاب نتیجه یک سیستم پیچیده است. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب­ های مهم در دنیا می­ باشد که رویکردهای تقلیل­ گرایانه در تحلیل انقلاب­ ها را به چالش کشیده است. با قبول این مفروضات، مقاله حاضر با یک رویکرد کل­گرا و با استفاده از روش­شناسی پویایی­ شناسی سیستم در پی پاسخگویی دوباره به این سؤال است که" چرا انقلاب ایران اتفاق افتاد؟ بر اساس تفکر سیستمی، مسائل اجتماعی همچون انقلاب از تضاد بین مؤلفه­ های اجتماعی حاصل می­ شود. در این مقاله، سیستم اجتماعی بر مبنای تعامل بین مؤلفه­ های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف شده است. بنابراین انقلاب ایران از این سه منظر مورد مطالعه قرار گرفته است. با این پیش فرضِ متدولوژی پویایی­ شناسی سیستم که هر رفتارِ مسأله­ زایی همچون انقلاب، تابعی از یک ساختار است، نمودارهای علیّ حلقوی به­ عنوان ابزاری مناسب برای مدل­سازی تعاملات این سه حوزه و هویت­ یابی ساختار مسأله به کار رفت. با به­ کارگیری نمودارهای علیّ حلقوی، فرضیه­ های پویایی در راستای پاسخ به سؤال تحقیق معرفی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran Dynamics

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Bafandeh Zendeh 1
  • Asef Hajizadeh 2
چکیده [English]

Most of revolution theories have tried to provide general framework for the revolution analysis while each revolution has got its unique attribute. As well as these theories have been developed mainly based on Cartesian- Newtonian thinking which is useful for simple problems but the revolution is a result of complex social system. Iran’s 1979 revolution is the one of most important revolutions in the world which has challenged the reductionism approaches. With this assumption, this paper tries to re-answer the question “why the Iran’s 1979 revolution has happened?” based on holistic (system) approach and system dynamics methodology. identification of problem’s structure is essential to explain and analyze the revolution. System dynamics methodology introduces proper tools for this purpose. According to system approach, social system problems such as revolution come from conflicting and incompatible relationships between system components. In this paper social system has been identified base on interactions between three sub-systems: economic, politic, and culture. So Iran’s 1979 revolution has been studied from three perspectives. Causal loop diagrams as suitable operational tools were used for modeling the integrations between these perspectives. A dynamic hypothesis as a theory of Iran’s 1979 revolution based on previous theories was recognized by these diagrams.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1979 revolution
  • revolution theories
  • Iran
  • System dynamics