بررسی و تحلیل فرایند استقرار و انسجام یابی گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

انقلاب اسلامی باعث شکل­ گیری گفتمان و نظام معنایی جدیدی در ایران شد. یکی از گونه­ های  بررسی ومطالعه پدیده­ های سیاسی، تحلیل آن­ها بر اساس روش تحلیل گفتمانی است. نظریه تحلیل گفتمان لاکلا وموفه یکی از غنی­ ترین نظریه­ ها در حوزه تحلیل گفتمان می­ باشد. پرسش اصلی این مقاله آن است که بر اساس نظریه یاد شده، مفصل­ بندی مفاهیم، فرایند هویت­ یابی و استقرار گفتمان انقلاب اسلامی ایران چگونه بوده است. در پاسخ به این پرسش و با بهره­ گیری از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، فرضیه اصلی مقاله این است که اسلام سیاسی فقاهتی، و امام خمینی (ره) دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی بوده و بقیه دال­ها و مفاهیم حول آن مفصل­ بندی شده­ اند. بر این اساس باستان­ گرایی افراطی و سکولاریسم غربی غیریت­ هایی هستند که باعث استقرار و هویت­ یابی گفتمان انقلاب اسلامی شده­ اند. در این مقاله بر مبنای اندیشه متفکران اسلام سیاسی فقاهتی، مفصل­ بندی شدن مفاهیم را بررسی کرده و ضمن اشاره به نقش امام خمینی و شاگردان ایشان در فرایند غیریت­ سازی با گفتمان حاکم که هدف عمده آن جدایی دین از سیاست بود، مهم­ترین عناصری را که مؤید استقرار و  هژمونیک شدن گفتمان اسلام سیاسی شدند، همانند همه فهم بودن و سادگی و عاری از تعقید و  پیچیدگی بودن زبان امام، و نیز در دسترس بودن و حضور  مردم ـ تحلیل و بررسی شده­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis and investigation of the process of the establishment and coherence of the Islamic Revolution discourse of Iran based of Laklau and Mouffe's theory of discourse

نویسندگان [English]

  • Yadoallah Honari 1
  • Ali Azarmi 2
چکیده [English]

Islamic Revolution in Iran led to the formation of a new discourse and meaning system. One aspect of the study of political phenomena is its analysis based on discourse analysis method. Laklau and Mouffe's theory of discourse analysis is one of the richest theories in discourse analysis. The main question In this paper, which was based on the Laklau and Mouffe's theory of discourse, what was articulation of concepts, identification process and establishment Islamic Revolution of Iran discourse?The answers to these questions and Utilization Lakla and Mouffe's discourse analysis, hypothesis of the paperis, ,Political Islam's jurisprudential and Imam Khomeini (RH) were the nodal point and the other signifiers and concepts were articulated around it; and,Accordingly ancient radical and Western secularism are the otherness that leads to establishment and identity of Islamic Revolution discourse.In this paper,based on the ideas of political Islam jurisprudential thinkers,Check articulated concepts and pointing to the role of Imam Khomeini and his students in Otherness of the dominant discourse which  main aims or objective was separation of religion and politics The main elements that support the establishment,and Hegemonic discourse of political Islam were Like all simple and of comprehensibility and devoid of complexity of the Imam language And the availability and attendance have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • Islamic revolution of Iran
  • jurisprudence political Islam
  • ImamKhomeini(RH)
  • the ancient radical and secularism
  • Laklau and Mouffe