بازخوانی گفتمان مسلط روشنفکریِ هم پیوند با انقلاب اسلامی در چهارچوب ملی‏ گرایی فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر به­ دنبال هویت­ شناسی گفتمان مسلط روشنفکریِ ایران در آستانه­ ی انقلاب اسلامی و بازخوانی آن در قالب دانش واژه­ های شناخته شده­ تر است. بر اساس فرضیه­ ی مقاله، گفتمان مذکور در چهارچوب ملی­ گرایی فرهنگی قابل تحلیل است. یافته­ های پژوهش که مؤید تأیید این فرضیه است نشان می­ دهد که گفتمان مذکور مؤلفه­ های مشترک و مهمی با ملی­ گرایی فرهنگی دارد. در این میان، مهم­ترین مؤلفه­ های مشترک عبارتند از: تأثیر­پذیری از اندیشه­ های رمانتیک و ضد روشنگری غربی؛ باور به اندام­ وارگی اجتماعی؛ تکاپو برای عبور از بحران هویت و تعریف رسالت اجتماعی برای روشنفکران؛ مقابله با مدرنیته غربی و نفی تقلید فرهنگی؛ تغییر تمرکز از دولت و انجام اصلاحات حقوقی به مردم و انجام اصلاحات اجتماعی؛ تلقی فرهنگ عامه به مثابه منبع اصلی هویت؛ پیگیری پروژه­ای برای تغییر اجتماعی و پیشرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the dominant intellectual discourse of Iranian Islamic Revolution In the framework of cultural nationalism

نویسنده [English]

  • Ahmad Rashidi
چکیده [English]

This study seeks to identify and articulation of the dominant intellectual discourse of Iranian Islamic Revolution in framework of well-known theoretical concepts. Within the article thesis, this discourse can be analyzed and classified in the context of cultural nationalism. Our findings show that the discourse and cultural nationalism have some common elements. Among them the most important ones are include: Influenced by the romanticism and anti-western Enlightenment thoughts; belief to social organism; struggle to solving identity crisis and defining an social mission to intellectuals; challenge with western modernity and so combat against cultural imitation; shift the focus on government and reforming the legal mechanisms to focus on people and social reforms; introducing the public culture as the main source of identity; following an project to social change and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural nationalism
  • intellectual discourse
  • authentic culture
  • cultural imitation
  • Return toourselves
  • socialorganism
  • anti-Westernization