تفاوت نقش و جایگاه ارتش در فرایند انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

جایگاه ارتش در مقابله با انقلاب­ ها و حفظ نظام­ های استبدادی یا عکس آن پیوستن به انقلابیون و سقوط نظام­ های استبدادی، از موضوعات مهم در پژوهش­ های مرتبط با انقلاب است. از این رو مطالعه تطبیقی جایگاه ارتش در مواجه با انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر حائز اهمیت پژوهش است. مقاله حاضر در تلاش است تا با مطالعه تطبیقی به تبیین تفاوت جایگاه ارتش ایران در پیروزی انقلاب و تداوم آن آن و جایگاه ارتش مصر در جنبش 2011  مصر و پس از آن پرداخته و به این سئوال پاسخ دهد که چه تفاوت­ های ماهوی و ساختاری در ارتش ایران در آستانه انقلاب و ارتش مصر در سال 2011 وجود داشته و ایت تفاوت ها چه تأثیری بر نقش و جایگاه ارتش در تحولات انقلابی داشته است. مقاله حاضر با اشاره به تئوری­ هایی در باب رابطه ارتش با قدرت سیاسی به تبیین موضوع مورد بحث مقاله پرداخته است. نگارندگان بر این باورند که در ایران وجود رهبری حضرت امام(ره) و چگونگی تعامل ایشان با ارتش و همذات‌پنداری فرهنگی- مذهبی بدنه ارتش و مردم سبب همراهی ارتش با انقلابیون شد در حالی که در مصر، ارتش خود رهبری مرحله انتقالی را بر عهده داشت و محبوبیت مردمی و زاویه داشتن و جدا بودن ساختار نهادینه ارتش از سیاست­های مبارک  اجازه  نقش­ آفرینی مستقل به ارتش را داد. از دیکر تفاوت­ های ماهوی ارتش در ایران و مصر می­ توان به کارکرد تعریف شده برای ارتش و نوع وابستگی آن در ایران و مصر اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The difference of army role in Iran Islamic revolution process and Egypt 2011 developments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Harati 1
  • Mahmoud Zafari 2
چکیده [English]

The role of army in confrontation with revolutions and protecting monarch regimes or the opposite; joing the revolutionaries and collaps of regines, is an important subject in studies on revolution. This a comparative study of the role of army in Islamic revolution of Iran an Egypt 2011 developments is a significant matter and the focus of the present study.
The authers believe that existence of the leadership of late Imam Khomeini and his interaction with army and the culturn-retigious home geneity of the body of army and the people, resulted in army's getting along with revolutionaires whereas in Egypt the army itself led the transitional period. The discrepany between established structure of army and Mobarak policies allowed the army to play its independent role. Other differences between Iranian and Egyption army include the defined functions of the two armies and the type of the dependence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • army
  • revolution
  • Iran
  • Egypt
  • army commander