نظام برنامه ریزی فرهنگی شده در انقلاب اسلامی با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

عامل پویای برنامه­ ریزی در نظام اجتماعی فرهنگ و عامل پایایی فرهنگ، اخلاق می­ باشد. در راستای تبیین جایگاه جدید برنامه­ ریزی فرهنگی در آینده انقلاب اسلامی لازم است فرهنگ در متن نظام برنامه­ ریزی قرار گیرد، به­ عبارتی برنامه­ ریزی و چشم­ اندازها دارای ماهیت و هویت فرهنگی گردد. آینده‏ پژوهی دانشی ارزش‌بنیان می­ باشد، لذا ارتباطی دوسویه با انسان­ شناسی، جامعه­ شناسی و فرهنگ دارد. از این حیث ریشه­ یابی نسبت بین برنامه­ ریزی فرهنگی شده و آینده­ پژوهی (آینده­ سازی) ضرورت می­ یابد. هدف از تشریح این نسبت نیز چشم­ انداز آینده­ ی است که به دنبال مختصات و نمادهای اسلامی - ایرانی است. در جهت تبیین مسأله در این پژوهش تلاش خواهد شد جایگاه برنامه­ ریزی فرهنگی شده بر مبنای روش­ های آینده­ پژوهی تبیین گردد. با توجه به هدف مقاله سؤال اساسی این است که برنامه­ ریزی فرهنگی شده در نظام برنامه­ ریزی شهری، منطقه­ ای و ملی بر پایه اهداف و ماهیت انقلاب اسلامی چه جایگاه و ویژگی­ هایی دارد؟ الگوی برنامه­ ریزی فرهنگی شده با رویکرد آینده­ پژوهی در راستای تحقق توسعه پایدار عمل می­ نماید. با توجه به مطالعات و بررسی­ های انجام گرفته، این الگو به­ دنبال استفاده از توانمندی­ های دو رویکرد تفکر راهبردی و برنامه­ ریزی آمایشی بر پایه مؤلفه فرهنگ است. پدیده انقلاب اسلامی نیز از ماهیت فرهنگی برخوردار می­ باشد، لذا این الگوی بر مبنای پیوند سطح تحلیل شهر به سطح تحلیل منطقه­ ای و ملی به­ دنبال تحقق فرهنگی­ سازی برنامه­ ریزی و توسعه پایدار می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culturised planning system in Islamic Revolution with Futures studies approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad rahim eivazi 1
  • Einollah keshavarz turk 2
چکیده [English]

Dynamic factor for planning in social system is culture and reliability factor of culture is ethic.  In order to explain the new position of cultural planning in future of Islamic Revolution it is necessary that culture be in the context of planning system, In other words, planning in the system of Islamic Revolution have the nature and identity of culture. Future study is a knowledge which is based on value. Therefore, have bidirectional communication with anthropology, sociology and culture of the nations. In this respect, finding the roots of ratio between culturised planning and futures studies becomes necessary. In order to explain the problem state this paper will attempt to clarify the position of culturised planning in the prospect of the system of urban development based on futures studies methods in the domain of culture. According to this research fundamental question is that what are the position and features of culturised planning system in urban and regional planning and national development? Culturised planning system with Futures studies approach In order to achieve sustainable development acts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culturised planning
  • cultural observations
  • futures studies
  • Islamic Revolution