راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی نظام استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

استکبار جهانی و جریان تاریخی امپریالیسم همواره مترصد برتری­ یابی نسبت به سایر کشورهای جهان بوده­ اند و به نوعی خود را داعیه­ دار جهان می­ دانند و به همین دلیل از هر شیوه و ابزاری برای سیطره یافتن بر سایر کشورها بهره می­ گیرند. مستکبرین جهانی در ابتدای حرکت خود از شیوه­ های نظامی در راستای تحقق اهدافشان بهره گرفتند اما با گذشت زمان و ظهور تکنولوژی­ های جدید و اهمیت یافتن کسب مشروعیت، این جریان به سوی سلطه فرهنگی روی آورد، به گونه­ ای که برای تسخیر کشورهای غیرهمسو به ابزار و شیوه­ های فرهنگی متوسل شدند و امام خمینی(ره) به عنوان پرچم­دار مبارز با مستکبرین و سلطه­ گران فرهنگی در قرن اخیر، همواره به ملت­ های اسلامی هشدار داده­ اند و آنها را در خصوص ماهیت خطرناک سلطه فرهنگی بر حذر داشته­ اند. ایشان علاوه بر هشدار دادن نسبت به ماهیت متحول گشته استکبار و ترفندهای آن ها، به روشن­ سازی راهبردهای سلطه­ گران در عرصه­ ی فرهنگی می­ پردازند. با این وجود، پژوهش حاضر مترصد است با بهره­ گیری از روش اکتشافی- اسنادی و کنکاش در اندیشه­ ی سیاسی امام خمینی(ره) به این پرسش اساسی پاسخ دهد که امام خمینی(ره) برای مقابله با ترفندهای استکبار جهانی برای تحقق سلطه در عرصه فرهنگی، چه راهبردهایی را تجویز می نمایند؟ یافته های پژوهش در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به این قرار است که امام خمینی(ره) برای مقاوم­ سازی فرهنگی در برابر سلطه فرهنگی و تهدیدات براندازانه استکبار، راهبردهای زیر را ارائه می­ دهند؛ شناخت کامل فرهنگ خودی، تعمیق و پاسداشت از فرهنگ دینی، زمینه­ سازی برای استقلال فرهنگی و پرهیز از وابستگی فرهنگی، صیانت از هویت انسانی- اسلامی، ایجاد اتحاد در جامعه، بسترسازی برای همگرایی دینی، گسترش فرهنگ مقاومت، مقابله با رواج اخلاق فاسده، مدیریت جریان­ های وابسته به غرب، صیانت از الگوها و مفاخر ملی، سیطره بر اذهان و قلوب ملت، خنثی­سازی تبلیغات فرهنگی دشمنان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of Confronting Against Cultural Hegemony of Arrogance in the political Thought of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Jafari 1
  • Seyed Mohammad Javad ghorbi 2
چکیده [English]

International imperialism and the imperialist history has always been seeking superior to the rest of the world, and somehow the world know your boss  And because of the manner and means to domination by other countries are using .World oppressors at the beginning of its move from military practices were in line with the objectives, But with the passage of time and the emergence of new technologies and the importance of legitimacy, this process moved toward cultural domination, as opposed to conquer nations driven tools and cultural practices. Imam Khomeini as the oppressors and hegemonic powers flagged warrior culture in the last century, the Muslim nation warned them about the dangerous nature of cultural domination have been warned. However, this study utilizes heuristic is seeking - documents and questioning the political thought of Imam Khomeini to answer these basic questions that Imam Khomeini to deal with global arrogance tricks to achieve dominance in the field culturally, what strategies prescribe? Research findings on the political thought of Imam is the Imam Khomeini for cultural resistance to cultural domination and arrogance subversive threats, provide the following strategies; Own cultural understanding, deepen and celebrate the cultural religious, cultural and non-cultural affiliation prepare for independence, the preservation of human dignity, unity in the context of religious integration, promote tolerance, combat the spread of Ethics Corrupt management, affiliated to West flows, patterns, and preservation of national figures, dominated the minds and hearts of the people, culture and advertising neutralize enemies. Own cultural understanding, deepen and celebrate culture, religion, cultural background for independence, avoidance of cultural affiliation, the preservation of human dignity, unity in the context of religious integration, promote tolerance, combat the spread of moral corruption, West-related flow management, monitoring patterns and national figures, dominated the minds and hearts of the people, culture and advertising neutralize enemies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • global arrogance
  • Imam Khomeini
  • cultural hegemony
  • imperialism
  • cultural affiliation
  • and coping strategies