بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در چارچوب اندیشه­ ی سیاسی متاخر اسلام، وقوع انقلاب اسلامی به مثابه حرکتی آزادی­ خواهانه در تاریخ سیاسی ایران، بار دیگر پس از مشروطه، زمینه­ ی مناسبی را برای مداقه در باب مفهوم آزادی برای اندیشمندان و رهبران تئوریک انقلاب فراهم نمود. اگرچه که این مفهوم در سال­ های تثبیت نظام جمهوری اسلامی از فهرست دغدغه­ های رهبران اجتماعی به نوعی به حاشیه رانده شد اما شاید بتوان این ادعا را داشت که مفهوم آزادی و به ویژه نوع سیاسی آن مهمترین دغدغه­ ی انقلابیون در زمانه­ ی انقلاب بود. متفکران و اندیشمندان متعددی در آن مقطع تاریخی به اندیشه­ ورزی درباره این مقوله پرداختند. حضرت امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به همراه دیگر اندیشمندان همچون آیت­الله شهید بهشتی، آیت­الله شهید مطهری و ... مبادرت به تبیین مفهوم آزادی منطبق بر آرمان­ ها و ارزش­ های انقلاب اسلامی کردند و سعی در ارائه نظریاتی در مقابل نظریات رقیب سیاسی خویش داشتند. در این مقاله تلاش شده است تا با به کارگیری رویکردی تطبیقی- مقایسه­ ای، مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و شهید بهشتی به عنوان دو تن از مهم­ترین رهبران فکری و سیاسی انقلاب اسلامی مورد مداقه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of freedom concept from Viewpoint of Imam Khomeini and martyr Beheshti

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Athari 1
  • Masoud Doroudi 2
چکیده [English]

In the framework of contemporary Islamic political thought, Islamic revolution event as a democratic movement in Iran's political history, once the constitution, provide appropriate context for consideration on the concept of freedom for scholars and theoretical leaders Although this concept in consolidation during of Islamic Republic somehow marginalized from list of concerns of community leaders But perhaps  claim that the concept of political freedom, especially in times of revolution were most concerned by the revolutionaries. Many thinkers in the historical period began thinking about this subject. Imam Khomeini as Supreme Leader of the Islamic Revolution, along with other scholars such as Ayatollah Beheshti, Ayatollah Motahari and attempt and try to explain the concept of freedom based on the ideals and values ​​of the Islamic Revolution.  In this article we have tried to employing a comparative approach will scrutinize, the concept of freedom in the political thought of Imam Khomeini and martyr Beheshti as two of the most important intellectual and political leaders of Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom
  • Imam Khomeini
  • martyr Beheshti
  • Anthropology
  • political freedom