تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه سیاسی شیعه:مطالعه مــوردی اندیشه ی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از اساسی‌ترین موضوعات در مباحث انسان شناسی، مسأله کرامت انسان و ملاک کرامت‌مندی اوست. در اندیشه سیاسی شیعه به خصوص امام خمینی(ره) که بزرگ‌ترین اندیشمندی است که جهان اسلام در دورۀ معاصر، به خود دیده است؛ به این مسئله توجه جدی شده است. در این مقاله بررسی می‌شود که امام خمینی (ره) چه ملاک‌ها و چه معیارهایی را برای کرامت انسان در نظر می‌گیرد؛ آیا صرف انسان بودن برای کرامت‌مندی انسان کافی است یا این که وی باید شرایط و معیارهایی را احراز کند تا مستحق توصیف به این عنوان گردد؟ در پاسخ به پرسش‌های فوق، این فرضیه مطرح می‌شود که از دیدگاه امام راحل، با توجه به نظریه دو فطرت، کرامت به طور بالقوه در همۀ انسان‌ها مشترک است و این به دلیل مقام خلافت الهی انسان است و کرامت او معلق بر خلافت اوست. اگر کاری دون شآن خلیفگی خود انجام دهد کرامت از او سلب خواهد شد. و اگر لوازم خلیفه بودن را فراهم کند از کرامت برخوردار است. هدف از این نوشته، تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه سیاسی شیعه به خصوص اندیشه امام خمینی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of human dignity in the Political Thought of Shiite: Case Study of Imam Khomeini Thought

نویسندگان [English]

  • mansour mir ahmadi 1
  • mohammad kamali goki 2
چکیده [English]

One of the most fundamental issues in anthropological discourse is the topic of the human dignity and of his dignity criterion. This paper investigates the subject in the Political Thought of Shiite especially in the political thought of Imam Khomeini. This article answers the following questions: What are the criteria and standards for human dignity? Is being human enough to have dignity? What are the mandatory conditions and capacities to attain the dignity? and etc. As concluded in the present paper, considering the Two-Essence Theory proposed by Imam Khomeini, the dignity is assumed to potentially be the same in all human beings. The human has the intrinsic dignity because he is the delegate of Allah. But, accomplishment of the actions in opposition of this dignity, cause the waste of it. He will enjoy the dignity if he satisfies the requirements of delegation. The discussed theory named the Conditional Dignity Theory, exploits such a powerful objective that can provide the relation between the two kinds of the dignity, intrinsic and acquisitive, in the Political Thought of Shiite especially in Imam Khomeini thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Human Dignity
  • Intrinsic Dignity
  • Acquisitive Dignity
  • nature