واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی در فرایند انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

آن چه از شیوۀ مبارزاتی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران استنباط می شود این است که ایشان در مبارزه با دولت پهلوی به مبارزه مسلحانه روی نیاورد و به تعبیر امروزی به استفاده از قدرت نرم و به تبع آن تهدید نرم اعتقاد بیشتری داشته اند و علی رغم تلاش دولت پهلوی برای کشانیدن ایشان به رویاروئی سخت، امام(ره) از آن امتناع می نمودند. از سوی دیگر ایشان از گروه هایی نظیر موتلفه اسلامی که در آن ها شاخصۀ مبارزه مسلحانه دیده می شود تایید یا حمایت صریح و رسمی نکرده اند . سئوال این است که مبارزه مسلحانه (تهدید سخت) علیه دولت پهلوی چه جایگاهی در اندیشه امام خمینی(ره)داشته و اینکه آیا امام(ره)مخالف این امر بوده و یا این کار را در دوره پهلوی صرفاً یک استراتژی بوده است ؟ مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه مبارزه مسلحانه علیه دولت در استراتژی مبارزاتی امام خمینی(ره) می باشد . نگارندگان بر این باورند که امام(ره) هم به مبارزه مسلحانه و هم به استفاده از قدرت نرم اعتقاد داشته اند، لکن با توجه به شرایط دولت پهلوی و برخوردداری آن دولت از قدرت سخت، راهبرد ایشان در مقابله با دولت پهلوی استفاده از ابزار قدرت نرم بوده است.
نگارندگان بر این باورند که امام(ره) هم به مبارزه مسلحانه و هم به استفاده از قدرت نرم اعتقاد داشته اند، لکن با توجه به شرایط دولت پهلوی و برخوردداری آن دولت از قدرت سخت، راهبرد ایشان در مقابله با دولت پهلوی استفاده از ابزار قدرت نرم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Imam Khomeini's campaign strategy in the process of Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • seyyed morteza hazavee 1
  • farideh bavarian 2
چکیده [English]

Regarding to nature of Imam Khomeini's campaign mode,It can be inferred thatthe Founder of the Islamic Republic of Irandidn’t resorted to armed struggle against the Pahlavi government. As a modern interpretation, he believed using preferably the soft powerand consequently the soft threats. Despite Pahlavigovernment efforts to bringing him to a difficult confronting, Imam (RA)refused to adopt this way of campaign.On the other hand,Imam (RA) didn’t confirm or support, explicitly or officially, the groups such as IslamicMu’talifa who had chosen armed struggle as their index of campaign.The question is to how explain the positionof armed struggle ( severe threat ) against the Pahlavi government in the thought of Imam Khomeini(RA). Did he opposed to this sort of campaign? Was it merely a strategy in the Pahlavi period?This article seeks to explain the role of armed struggle against the Pahlavigovernment by referring to Imam Khomeini's campaign strategy.The authors believe that Imam(RA)confirmed both the armed struggle and the use of soft power tools in order to drivestruggle against the Pahlavi government.
Regarding to nature of Imam Khomeini's campaign mode,It can be inferred thatthe Founder of the Islamic Republic of Irandidn’t resorted to armed struggle against the Pahlavi government. As a modern interpretation, he believed using preferably the soft powerand consequently the soft threats. Despite Pahlavigovernment efforts to bringing him to a difficult confronting, Imam (RA)refused to adopt this way of campaign.On the other hand,Imam (RA) didn’t confirm or support, explicitly or officially, the groups such as IslamicMu’talifa who had chosen armed struggle as their index of campaign.The question is to how explain the positionof armed struggle ( severe threat ) against the Pahlavi government in the thought of Imam Khomeini(RA). Did he opposed to this sort of campaign? Was it merely a strategy in the Pahlavi period?This article seeks to explain the role of armed struggle against the Pahlavigovernment by referring to Imam Khomeini's campaign strategy.The authors believe that Imam(RA)confirmed both the armed struggle and the use of soft power tools in order to drivestruggle against the Pahlavi government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • the armed struggle
  • Soft power
  • hard power.Islamic Revolution