ماهیت رویارویی نرم غرب با انقلاب اسلامی ایران در روند انقلاب‌های عربی(2011-2014)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران، غرب به رهبری آمریکا همواره کوشیده با استفاده از ابزارهای نرم افزارگرایانه (قدرت نرم و دیپلماسی عمومی) از صدور انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام و منطقه جلوگیری نماید. یکی از جلوه­ های این تقابل را می­ توان در روند تحولات اخیر در خاورمیانه (انقلاب­ های عربی) مشاهده نمود. در واقع بعد از شروع انقلاب­ های عربی، غرب به رهبری آمریکا در پی جلوگیری از الگو شدن حکومت ایران برای انقلاب­ های عربی بوده است. در همین راستا، این پژوهش محور کار خویش را پاسخگویی به دو سؤال محوری زیر قرار داده است، 1- ماهیت رویارویی نرم جدید غرب علیه انقلاب اسلامی ایران در روند انقلاب­ های عربی چیست؟ و 2- غرب در راستای جلوگیری از گسترش الگوی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب­ های اخیر، از چه ابزارها و سازوکارهایی استفاده نموده است؟  فرضیه­ های این پژوهش نیز چنین است 1- ماهیت رویارویی  نرم غرب بر علیه انقلاب اسلامی ایران در روند انقلاب­ های عربی، متأثر از تقابل تاریخی الگوهای اسلام سیاسی و لیبرال دموکراسی غرب بوده است و 2- استراتژی نرم غرب علیه الگوی سیاسی انقلاب اسلامی ایران، تبلیغات منفی در راستای ناکارآمد جلوه دادن این الگو در مقایسه با الگوهای رقیب و جایگزین نمودن آلترناتیوهایی مانند نظام سیاسی سکولار ترکیه بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده­ ها منابع کتابخانه­ ای و اینترنتی است.
 

کلیدواژه‌ها