بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

از آن­جا که مرحله آشنایی مقدمه التزام است، بنابراین، در پژوهش حاضر، میزان آشنایی طلاب و دانشجویان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران در شهر قم با فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) با روش پیمایش و ابزار پرسش­نامه، مورد بررسی قرار گرفته است. تا بدین­وسیله از استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه سیاسی امام(ره) اطمینان حاصل شود. حجم نمونه 600 نفر می­باشد که با روش نمونه­ گیری ترکیبی (طبقه­ ای-سهمیه­ ای) انتخاب و به سؤالات پرسش­نامه پاسخ گفته­ اند. برابر یافته پژوهش، میانگین میزان آشنایی طلّاب و دانشجویان شهر قم با بُعد فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی امام 25/81 درصد می­ باشد. یافته دیگر تحقیق این است که متغیر­های زمینه­ ای جنس، سن، وضع تأهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی پاسخ­گویان در میزان آشنایی آنان با این بُعد از اندیشه سیاسی امام(ره) تأثیر نداشته است؛ اما متغیر­ محل تحصیل پاسخ­ دهندگان در میزان آشنایی آنان با اندیشه امام(ره)  تأثیر­گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها