بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

از آن­جا که مرحله آشنایی مقدمه التزام است، بنابراین، در پژوهش حاضر، میزان آشنایی طلاب و دانشجویان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران در شهر قم با فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) با روش پیمایش و ابزار پرسش­نامه، مورد بررسی قرار گرفته است. تا بدین­وسیله از استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه سیاسی امام(ره) اطمینان حاصل شود. حجم نمونه 600 نفر می­باشد که با روش نمونه­ گیری ترکیبی (طبقه­ ای-سهمیه­ ای) انتخاب و به سؤالات پرسش­نامه پاسخ گفته­ اند. برابر یافته پژوهش، میانگین میزان آشنایی طلّاب و دانشجویان شهر قم با بُعد فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی امام 25/81 درصد می­ باشد. یافته دیگر تحقیق این است که متغیر­های زمینه­ ای جنس، سن، وضع تأهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی پاسخ­گویان در میزان آشنایی آنان با این بُعد از اندیشه سیاسی امام(ره) تأثیر نداشته است؛ اما متغیر­ محل تحصیل پاسخ­ دهندگان در میزان آشنایی آنان با اندیشه امام(ره)  تأثیر­گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of extent of familiarity of the clergymen and the students of Qom city with Imam Khomeini`s political philosophy

نویسنده [English]

  • ali akbari moalem
چکیده [English]

The present research has investigated the acquaintance of the third generation of Islamic Revolution of Iran with the political philosophy of Imam Khomeini through the survey method. To investigate the issue, it was clarified the properties of political philosophy of Imam. Accordingly, a questionnaire was designed and the data was collected through the completion of questionnaire was designed and the data was collected through the completion of questionnaire by 600 people sample being selected among clergymen and the students of Qom city.
Finally, the data was summaized through SPSS software. Based on the findings of research, the amount of familiarity of the clergymen and the students of city with the issue like political philosophy 81/25 percents. The other finding of research is that the variables such as sex, age and marital status, the place of residence and the educational level of respondents except the place of education have been ineffectual in the amount of familiarity of them with the political thought of Imam.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political thought
  • Imam Khomeini
  • political philosophy
  • third generation