بازتاب انقلاب اسلامی ایران در اشعار شاعران انقلابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

 شعر انقلاب و بیداری اسلامی، آیینه­ ای است که دغدغه­ ها، تحولات و رویکردهای شاعران انقلابی را که متأثر از اندیشه و نهضت اسلامی امام خمینی(ره) است، در خود بازتاب داده است. همین نهضت است که منجر به خلق مفاهیم و تصاویر اشعار انقلابیِ دینی به­ طور فراگیر و عالم­ گیر می­ شود. در این مقاله کوشش شده است، بازتاب اندیشه­ ی انقلابی و بیداری اسلامی امام خمینی(ره) در ایران  و سایر مناطق، همچون  «رهبری و هدایت، مردمی بودن، طاغوت­ ستیزی و ضد استعماری، دینی بودن، مبارزه با روش نفکر غرب­زده، انتظار موعود، غفلت­ ستیزی، دعوت به بیداری، پیوند حماسه و عرفان، الگوی ولایی، مسائل لبنان، فلسطین و  بیداری اسلامی و شهادت» در شاعران انقلابی، همچون «مهرداد اوستا، علی معلم دامغانی حمید سبزواری، سیدحسن حسینی، قیصر امین پور، محمدرضا عبدالملکیان، علی­رضا قزوه، پروانه نجاتی، سیدحمیدرضا برقعی، علی­ محمد مؤدب و علی داوودی» بررسی شود.

کلیدواژه‌ها