بازتاب انقلاب اسلامی ایران در اشعار شاعران انقلابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

 شعر انقلاب و بیداری اسلامی، آیینه­ ای است که دغدغه­ ها، تحولات و رویکردهای شاعران انقلابی را که متأثر از اندیشه و نهضت اسلامی امام خمینی(ره) است، در خود بازتاب داده است. همین نهضت است که منجر به خلق مفاهیم و تصاویر اشعار انقلابیِ دینی به­ طور فراگیر و عالم­ گیر می­ شود. در این مقاله کوشش شده است، بازتاب اندیشه­ ی انقلابی و بیداری اسلامی امام خمینی(ره) در ایران  و سایر مناطق، همچون  «رهبری و هدایت، مردمی بودن، طاغوت­ ستیزی و ضد استعماری، دینی بودن، مبارزه با روش نفکر غرب­زده، انتظار موعود، غفلت­ ستیزی، دعوت به بیداری، پیوند حماسه و عرفان، الگوی ولایی، مسائل لبنان، فلسطین و  بیداری اسلامی و شهادت» در شاعران انقلابی، همچون «مهرداد اوستا، علی معلم دامغانی حمید سبزواری، سیدحسن حسینی، قیصر امین پور، محمدرضا عبدالملکیان، علی­رضا قزوه، پروانه نجاتی، سیدحمیدرضا برقعی، علی­ محمد مؤدب و علی داوودی» بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of Ideas of Islamic Awakening in the rigon and iran Revolution on the Poets of Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • leila hashemian 1
  • fardin sharifnia 2
چکیده [English]

Poetry of Islamic Revolution and Awakening is a mirror that reflects the preoccupations and attitudes of responsible revolutionary poets under the influence of Imam Khomeini’s thoughts as well as his Islamic movement. It is this very movement that leads to widespread creation of religious, revolutionary concepts and images in the poems. This paper is an attempt to study the reflection of Imam Khomeini’s ideas of Islamic awakening and revolution, including leadership and guidance, popularity, standing against oppression and colonialism, being religious, battling against pro-West intellectuals, waiting for Imam of our time, opposing ignorance, invitation to awakening, binding mysticism and heroic qualities, doctrine of Vilâyat, and martyrdom onto the works of revolutionary poets such as Mehrdâd Avestâ, Ali Mo’allem Dâmghâni, Hamid Sabzevâri, Hassan Hosseini, Gheysar Aminpour, Mohammadrezâ Abdolmalekiyân, Alirezâ Ghazveh, Parvâneh Nejâti, Hamidrezâ Borgha’I, Alimohammad  Mo’addab, Ali Dâvoudi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revolution and Islamic awakening
  • Imam Khomeini’s thoughts
  • revolutionary poets and Islamic awakening