گفتمان سیاست خارجی دهه چهارم انقلاب اسلامی (تعامل گرای ضد نظام هژمونیک) از منظر تئوری سازه انگاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

طی سال­ های اخیر مطالعات بسیاری به­ منظور تجزیه و تحلیل ادوار مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس تئوری­ های شناخته شده در حوزه­ ی روابط بین­ الملل صورت پذیرفته است که هر یک در بردارنده نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. در این میان سیاست خارجی «تعامل­ گرای ضد نظام هژمونیک»، در سال 1388 به­ عنوان گفتمان ، راهبرد و نقشه راه در سیاست خارجی ایران، توسط رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفت. با توجه به عناصر ویژگی­ های گفتمان یاد شده، به نظر می­ رسد تئوری «سازه­ انگاری» با ویژگی­ های خود و تاکید بر نقش ارزش­ ها و هنجارها در منافع ملی و سیاست خارجی کشورها، در این زمینه از قدرت تبیین بیشتری برخوردار باشد. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که هویت، ارزش­ ها و هنجارها، چگونه قادرند تببین­ کننده سیاست خارجی تعامل­ گرای ضد نظام هژمونیک بوده و یا به عبارت بهتر سازه­ انگاری با چه مکانیسمی قادر به تجزیه و تحلیل این استراتژی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، این مقاله حول این فرضیه سازمان یافته است که ارزش­ ها، هنجارها و هویت اسلامی ساختار نظام جمهوری اسلامی و چارچوبه‌های فقهی، مهم­ترین عامل تعیین­ کننده‌ی در اتخاذ سیاست خارجی تعامل­گرای ضد هژمونیک بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign policy discourse fourth decade of the Islamic Revolution(Interaction-Oriented Anti Hegemonic System) based of Constructivism theory

نویسندگان [English]

  • ebrahim motaghi 1
  • Ali Azarmi 2
چکیده [English]

The foreign policy, "interactionism counter hegemonic system" in 2010as a discourse and strategy roadmap in Iran's foreign policy, was emphasized by the Supreme Leader.Given the above discussion of the elements and characteristics, looks Theory "Constructivism", with its characteristic emphasis on the role of values ​​and norms in the national interest and foreign policy, in the context of explanatory power is greater.
This study seeks to answer the question of identity, values ​​and norms, how can foreign policy interactionism Tbbyn counter hegemonic system.Constructivism In other words, what mechanism is able to analyze the strategy of the Islamic Republic's foreign policy.
 Accordingly, this paper is organized around the assumption that the values, norms and Islamic identity of the Islamic Republic's most important determining factor in the anti-hegemonic foreign policy is oriented interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The foreign policy
  • Interaction-Oriented Anti Hegemonic system Constructivism
  • discourse
  • Identity