مؤلفه‌‌های هستی‌شناسی تفکر امام خمینی(ره) در مقایسه با نظریه‌‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه تهران

چکیده

ویژگی‌‌های دین  اسلام و جوانب گوناگون آن،  همواره در عرصه‌‌ها و زمان‌‌های مختلف، الهام‌بخش و راهگشا برای مسلمانان و حتی غیرمسلمانان بوده است. در زمان کنونی که جهان اسلام در حال تلاش برای تعیین سرنوشت خویش است، یقیناً در آیند‌ه ای نزدیک جهت مناسبات خارجی خود و همچنین بازیگری در نظام بین‌الملل، نیازمند الگو و شالود‌ه ای اسلا‌می ‌می‌باشد. پیروزی انقلاب اسلا‌می ‌به رهبری امام خمینی(ره) و بیش از 35 سال رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلا‌می ‌و همچنین ایفای نقش در نظام بین‌الملل بر مبنای تفکر ایشان، نمونه و الگوی مناسبی برای آزمایش، میزان توانایی، ظرفیت و موفقیت رهیافت اسلا‌می‌است. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که هستی‌شناسی تفکر امام خمینی(ره) چگونه در روابط بین‌الملل و مؤلفه‌‌های آن بازتاب می‌یابد و چه تفاوت‌‌ها و شباهت‌‌هایی با نظریه‌‌های این علم دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش‌‌های توصیفی- تحلیلی، مقایسه ای و مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته می‌شود. فرضیه پژوهش این­گونه است که رهیافت امام خمینی(ره) در عرصه روابط بین‌الملل، در هستی‌شناسی خدامحورانه، مبناگرایانه، انسان‌مدارانه و عدل گسترانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ontologic Components of Imam Khomeini's Thoughts in Comparison with the International Relations Theories

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jansiz 1
  • Hosein Behmanesh 2
1 The University of Guilan
چکیده [English]

The characteristics of Islam and its different aspects have always been inspiring and enlightening for the Muslims and even non-Muslims in all areas and times. At the current juncture when the Muslim world is trying to determine its own destiny, it certainly needs an Islamic pattern and pillar in the near future for its foreign exchanges so that it may be capable of playing a role in the global order. The victory of the Islamic Revolution under the leadership of the late Imam Khomeini and more than 35 years of the Islamic Republic's foreign policy behavior and its participation in the global order on the basis of Imam Khomeini's thoughts can present an appropriate sample and pattern for evaluating the capabilities, capacities and the success of Islamic approach. The purpose of the present research is to address the question that how the ontology of Imam Khomeini's thoughts can be reflected in the international relations and its components and what kind of differences or similarities it has with the theories of international relations. To answer this question, descriptive, analytical, comparative and library documentation methods were used. The hypothesis of the research is that the approach of Imam Khomeini in the area of international relations is, ontologically speaking, God-centered, foundation-oriented, human-based and justice-oriented. At the current juncture when the Muslim world is trying to determine its own destiny, it certainly needs an Islamic pattern and pillar in the near future for its foreign exchanges so that it may be capable of playing a role in the global order. The victory of the Islamic Revolution under the leadership of the late Imam Khomeini and more than 35 years of the Islamic Republic's foreign policy behavior and its participation in the global order on the basis of Imam Khomeini's thoughts can present an appropriate sample and pattern for evaluating the capabilities, capacities and the success of Islamic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini's approach
  • ontology
  • international relations theories
  • Positivism
  • hyper-positivism