مؤلفه‌‌های هستی‌شناسی تفکر امام خمینی(ره) در مقایسه با نظریه‌‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه تهران

چکیده

ویژگی‌‌های دین  اسلام و جوانب گوناگون آن،  همواره در عرصه‌‌ها و زمان‌‌های مختلف، الهام‌بخش و راهگشا برای مسلمانان و حتی غیرمسلمانان بوده است. در زمان کنونی که جهان اسلام در حال تلاش برای تعیین سرنوشت خویش است، یقیناً در آیند‌ه ای نزدیک جهت مناسبات خارجی خود و همچنین بازیگری در نظام بین‌الملل، نیازمند الگو و شالود‌ه ای اسلا‌می ‌می‌باشد. پیروزی انقلاب اسلا‌می ‌به رهبری امام خمینی(ره) و بیش از 35 سال رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلا‌می ‌و همچنین ایفای نقش در نظام بین‌الملل بر مبنای تفکر ایشان، نمونه و الگوی مناسبی برای آزمایش، میزان توانایی، ظرفیت و موفقیت رهیافت اسلا‌می‌است. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که هستی‌شناسی تفکر امام خمینی(ره) چگونه در روابط بین‌الملل و مؤلفه‌‌های آن بازتاب می‌یابد و چه تفاوت‌‌ها و شباهت‌‌هایی با نظریه‌‌های این علم دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش‌‌های توصیفی- تحلیلی، مقایسه ای و مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته می‌شود. فرضیه پژوهش این­گونه است که رهیافت امام خمینی(ره) در عرصه روابط بین‌الملل، در هستی‌شناسی خدامحورانه، مبناگرایانه، انسان‌مدارانه و عدل گسترانه است.

کلیدواژه‌ها