ناسیونالیسم و هویت ملی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله برآنیم تا به تحلیل دیدگاه مقام معظم رهبری، درباره ناسیونالیسم و هویت­ ملی بپردازیم. برای این منظور نخست نظریه ملیت بررسی شده و سپس هویت ملی و عناصر تشکیل­ دهنده­ ی آن در اندیشه ایشان مورد تحلیل قرار می گیرد.حضـرت آیت­ الله خامنه­ ای، برای همه مسلمانان علاوه بر هویت ملی ، هویتی کلان­ تر و فراملیت ی، قایل هستند که مطابق گفتمان اسلامی از آن در ذیل الگوی امت اسلامی باید یاد نمود.بر این اساس مولفان، ساخت دو لایه ای را در تحلیل هویت در اندیشه مقام معظم رهبری شناسایی نموده اند و با استفاده از این الگو نسبت به تبیین مناسبات بین هویت ملی و هویت اسلامی اقدام نموده اند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و بااستفاده از بانک های اطلاعاتی ای  چون «حدیث ولایت» سعی شده محورهای اصلی محتوای اندیشه مقام معظم رهبری در مدخل­ های هویت و ناسیونالیسم، استخراج ، کدگذاری، تحلیل و به صورت نظام مندی ارایه گردد. جامعه آماری محققان در این نوشتار، مجموعه بیانات و پیام­ های منتشر شده مقام معظم رهبری از خردادماه 1368 تا شهریورماه 1392 بوده است.

کلیدواژه‌ها