نویسنده = محمد شفیعی فر
تعداد مقالات: 2
1. طبقه متوسط جدید و بی ثباتی در ایران(1357-1320)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 21-38

محمد شفیعی فر؛ الهام قاسمی؛ رضا عباسی


2. ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 63-91

محمد شفیعی فر