کلیدواژه‌ها = دیپلماسی عمومی
نقش رهبری نظام در کارآمدی دیپلماسی عمومی از طریق گفتمان سازی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 53-70

10.22084/rjir.2021.24248.3328

حسین ارجینی؛ محمدعلی صادق زاده


تبیین پیمایشی ارتباط صدور انقلاب اسلامی ایران با دیپلماسی عمومی

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 45-67

10.22084/rjir.2017.14509.2206

یدالله سپهری؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی


سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 1-17

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ علی سروش