کلیدواژه‌ها = ولایت فقیه
بررسی داده بنیاد مصلحت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) «مدلول، مرجع و مرجع تشخیص و غایت مصلحت»

دوره 13، شماره 46، خرداد 1402، صفحه 173-194

10.22084/rjir.2022.25971.3473

نوراله قیصری؛ محسن خاکی؛ علیرضا خسروی؛ ابراهیم متقی


رابطه ی آزادی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی محمد حسینی بهشتی

دوره 6، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 39-56

10.22084/rjir.2016.1441

محمد عابدی اردکانی؛ محمدعلی نظری