کلیدواژه‌ها = پهلوی دوم
ناکامی تحقق حقوق‌ شهروندی در پهلوی دوم و تأثیر آن در شکل‌گیری انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 46، خرداد 1402، صفحه 153-171

10.22084/rjir.2023.26997.3559

ریحانه نورمحمدی؛ حسین فرزانه پور؛ سمیه حمیدی


پارادوکس سامان سیاسی و دموکراسی سیاسی در دوره دوم پهلوی

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 61-84

10.22084/rjir.2022.26176.3486

سعید حاجی ناصری؛ علی محمدی مصیری


طبقه متوسط جدید و بی ثباتی در ایران(1357-1320)

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 21-38

محمد شفیعی فر؛ الهام قاسمی؛ رضا عباسی