کلیدواژه‌ها = صدور انقلاب
مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه

دوره 4، شماره 12، آذر 1393، صفحه 99-114

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ مهدی موسعلی


انقلاب اسلامی و پیدایش ژئوپلیتیک جدید ایران

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 1-23

محمدرضا حافظ‏ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ چمران بویه


بررسی تطبیقی «صدور انقلاب» در گفتمان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 59-86

عنایت اله یزدانی؛ جمیل اخجسته