کلیدواژه‌ها = آزادی
رابطه ی آزادی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی محمد حسینی بهشتی

دوره 6، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 39-56

10.22084/rjir.2016.1441

محمد عابدی اردکانی؛ محمدعلی نظری


معرفت دینی و تاثیر آن بر مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 15، شهریور 1394، صفحه 45-64

حمداله اکوانی؛ محسن شفیعی سیف آبادی


بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 91-108

سید حسین اطهری؛ مسعود درودی


نهادگرایی در اندیشه و عمل شهید بهشتی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 145-167

شریف لک زایی