کلیدواژه‌ها = اسلام
مرجع امنیت ملی در اندیشه فقهی امام خمینی (ره)

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 23-42

10.22084/rjir.2022.25332.3422

سید سعید موسوی هاردنگی


رابطه ی آزادی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی محمد حسینی بهشتی

دوره 6، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 39-56

10.22084/rjir.2016.1441

محمد عابدی اردکانی؛ محمدعلی نظری