نویسنده = اصغر افتخاری
اصول مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی(ره) در کمیته‌های انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 113-138

10.22084/rjir.2019.17522.2550

مهدی پورجعفری صدرآباد؛ محمدحسین زارع زاده مهریزی؛ اصغر افتخاری


بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 22، اردیبهشت 1396، صفحه 1-21

10.22084/rjir.2017.13541.2101

اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی


ناسیونالیسم و هویت ملی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای

دوره 4، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 19-43

اصغر افتخاری؛ علیرضا اسدی؛ ابراهیم نزهت


منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 23-46

اصغر افتخاری؛ محمد جانی پور