نویسنده = محمد جواد هراتی
تحریف های تاریخی‌‌مستند «انقلاب 57» در موضوع سازمان مجاهدین خلق

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 151-174

10.22084/rjir.2018.15855.2365

محمد جواد هراتی؛ روح الله مهدی زاده؛ حسن جلال پور؛ غلامرضا یوسفی


مطالعه تطبیقی نقش کارگزار مقابل ائتلاف قدرت‌های بزرگ در ایران معاصر

دوره 5، شماره 17، دی 1394، صفحه 21-37

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ محمود ظفری


مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه

دوره 4، شماره 12، آذر 1393، صفحه 99-114

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ مهدی موسعلی