کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
الگوی جمهوری اسلامی و مسئله اولی‌الأمر در منظومه فکری و اندیشه سیاسی خرقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25945.3471

محمد قیصری؛ محمود نقدی‌پور


تأثیر شکاف گفتمان حاکمیتی برکارآمدی جمهوری‌ اسلامی ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 77-97

10.22084/rjir.2021.24040.3308

اشرف کارگرقمی ها؛ محمد رحیم عیوضی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی اشرف نظری


الگوی پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 119-149

محمد مهدی انصاری؛ ابراهیم برزگر