کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
عدالت سیاسی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 47، شهریور 1402، صفحه 75-92

10.22084/rjir.2023.27380.3591

محمد نبی آقاتقی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سوسن صفاوردی


تبیین الگوی توسعه سیاسی درایران با تاکید بر شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 31-53

10.22084/rjir.2021.23361.3249

سید حسین میرخلیلی؛ حسین ابوالفضلی؛ علی صالحی فارسانی


چارچوب نظریه نخبه گرایی در اندیشه سیاسی شهید مطهری

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 131-150

10.22084/rjir.2020.20863.2977

حسین قاسمی؛ محمدصادق نصرت پناه


تحلیلی بر ایدئولوژی سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای در سه دهه 1340 تا 1360

دوره 6، شماره 19، مرداد 1395، صفحه 51-72

10.22084/rjir.2016.1581

حمیدرضا اسمعیلی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی