کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
تعداد مقالات: 7
1. تبیین الگوی توسعه سیاسی درایران با تاکید بر شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 31-53

10.22084/rjir.2021.23361.3249

سید حسین میرخلیلی؛ حسین ابوالفضلی؛ علی صالحی فارسانی


3. چارچوب نظریه نخبه گرایی در اندیشه سیاسی شهید مطهری

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 131-150

10.22084/rjir.2020.20863.2977

حسین قاسمی؛ محمدصادق نصرت پناه


5. تحلیلی بر ایدئولوژی سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای در سه دهه 1340 تا 1360

دوره 6، شماره 19، مرداد 1395، صفحه 51-72

10.22084/rjir.2016.1581

حمیدرضا اسمعیلی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی