کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
تعداد مقالات: 16
1. مؤلفه‌های قدرت هوشمند آیت‌الله خامنه‌ای در قبال دشمنان محور مقاومت اسلامی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399

10.22084/rjir.2020.22066.3116

مصطفی رنجبر محمدی؛ زاهد غفاری هشجین؛ محمد رحیم عیوضی


4. تهدیدات هویتی از نگاه امام و مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2017.12598.2020

ابوذر گوهری مقدم؛ سید علی لطیفی


6. نهادینه سازی مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 59-77

طهمورث حسنقلی پور؛ سید مجتبی موسوی نقابی؛ ابراهیم طاهری بزی؛ مرتضی انوشه


7. ماهیت رویارویی نرم غرب با انقلاب اسلامی ایران در روند انقلاب‌های عربی(2011-2014)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 65-80

سید امیر نیاکویی؛ علی اصغر ستوده


8. واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی در فرایند انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 71-94

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان


9. منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 23-46

اصغر افتخاری؛ محمد جانی پور


11. تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 73-90

محمد ابوالفتحی؛ مختار نوری


13. جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-34

محمدرحیم عیوضی؛ فرزانه میر شاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


15. جایگاه سیاست‌های حمایت‌گرایانة آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مهدی جاودانی مقدم