کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
تعداد مقالات: 15
1. اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 39-59

محسن عزیزی؛ حسین حسن زاده


2. منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه کمی سیاست های کلی علم و فناوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 151-175

علی اکبر جعفری؛ سیدمحمدجواد قربی


3. تهدیدات هویتی از نگاه امام و مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 1-19

ابوذر گوهری مقدم؛ سید علی لطیفی


5. نهادینه سازی مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 59-77

طهمورث حسنقلی پور؛ سید مجتبی موسوی نقابی؛ ابراهیم طاهری بزی؛ مرتضی انوشه


6. ماهیت رویارویی نرم غرب با انقلاب اسلامی ایران در روند انقلاب‌های عربی(2011-2014)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 65-80

سید امیر نیاکویی؛ علی اصغر ستوده


7. واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی در فرایند انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 71-94

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان


8. منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 23-46

اصغر افتخاری؛ محمد جانی پور


10. تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 73-90

محمد ابوالفتحی؛ مختار نوری


11. جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-34

محمدرحیم عیوضی؛ فرزانه میر شاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


14. جایگاه سیاست‌های حمایت‌گرایانة آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مهدی جاودانی مقدم