کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
محورها و مصادیق حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 1-19

امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ مهسا میرحسینی


تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه سیاسی شیعه:مطالعه مــوردی اندیشه ی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 27-49

منصور میراحمدی چناروئیه؛ محمد کمالی گوکی


راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی نظام استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 69-90

علی اکبر جعفری؛ سید محمد جواد قربی


بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 91-108

سید حسین اطهری؛ مسعود درودی


سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 1-17

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ علی سروش


جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ی مراحل تحول انقلاب برینتون

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 1-26

هادی راه چمندی؛ عبدالحسین کلانتری


نظام اخلاق سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 29-72

نجف لک زایی؛ رضا لک زایی


تطبیق اندیشه تقریب از منظر امام خمینی(ره) و آیت الله بروجردی

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 91-110

سید حسن قریشی کرین؛ احمد حسین فلاحی؛ یداله خرم آبادی


مبانی و مؤلفه های تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 111-126

احمد سلحشوری؛ محمد جواد یداللهی فر؛ معصومه خنکدار طارسی


نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 1-28

نجف لکزایی؛ غلام حسن مقیمی