کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
سیاست خارجی مکتوب جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بالا دستی

دوره 10، شماره 34، اردیبهشت 1399، صفحه 15-44

10.22084/rjir.2019.17604.2560

مسعود اخوان کاظمی؛ ایوب نیکونهاد


مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 113-130

10.22084/rjir.2020.18020.2621

امیرعلی کتابی؛ محمد اسماعیل نباتیان


تبیین تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن از چشم انداز امنیت هویت محور

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 97-117

10.22084/rjir.2018.16551.2437

میثم غلامی؛ سید مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علی اصغر کاظمی زند


انگاره های هویتی و تبیین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 201-215

10.22084/rjir.2018.15867.2369

عبدالمطلب عبداله؛ رامین ولی زاده میدانی؛ مهدی پیروزفر


شناسایی عوامل محیطی حوزه سیاسی و فرهنگی فضای مجازی برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 16، مهر 1394، صفحه 117-136

زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ سید محسن نصرت آبادی


دولت مردان یازدهم و مسئله آمریکا

دوره 5، شماره 16، مهر 1394، صفحه 137-153

رضا سیمبر؛ سامره فصیحی مقدم لاکانی


مبانی شیفت‌پاردایمی در سیاست‌خارجی ایران از عصر پهلوی به دوران جمهوری اسلامی

دوره 5، شماره 15، شهریور 1394، صفحه 119-145

امیر رضائی پناه؛ نگین نعمت اللهی


منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 23-46

اصغر افتخاری؛ محمد جانی پور


راهبرد سیاست خارجی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران: تداوم یا تغییر؟!

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 103-123

عبدالمطلب عبداله؛ مصطفی اسماعیلی


رفتار شناسی دولت انگلستان در قبال انقلاب اسلامی ایران؛(1359-1357)

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 125-143

محمدحسن خانی؛ حجت الله نوری ساری


تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 73-90

محمد ابوالفتحی؛ مختار نوری


مسجد و فرآیندهای فرهنگی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 87-111

علی‏ اشرف نظری؛ علی حسن‏ پور