کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 22
2. مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 38، بهار 1400

10.22084/rjir.2021.22819.3198

سید محمد رضا مرندی؛ روح الله جلالی اصل


6. تحلیل دیدگاه‌های امام خمینی نسبت به مداخله نظامیان در رقابت های سیاسی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 191-207

10.22084/rjir.2019.17806.2582

مسعود اخوان کاظمی؛ سمیرا اکبری؛ علیرضا تارا


7. اخلاق جنگ از دیدگاه امام خمینی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 131-147

10.22084/rjir.2019.16854.2477

محمد علی قاسمی؛ فرشید دیلمقانی


10. نقد اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 175-193

10.22084/rjir.2019.17974.2622

یداالله هنری لطیفپور؛ سید جواد فاضلیان


12. تهدیدات هویتی از نگاه امام و مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2017.12598.2020

ابوذر گوهری مقدم؛ سید علی لطیفی


15. نظریه دولت مطلوب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 121-141

10.22084/rjir.2016.1584

رشید رکابیان؛ نجف لک زایی


19. واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی در فرایند انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 71-94

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان


21. بازنمایی معنای اعتماد سیاسی در زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 73-92

سید جواد امام جمعه زاده؛ راضیه مهرابی کوشکی


22. ویژگی های همبستگی و وحدت اسلامی در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 161-186

محمد حسین جمشیدی؛ ابراهیم ایران نژاد