کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 19
2. علل تشکیل مجلس مؤسسان در سال 1328ش/1949م و نقش آن در نهضت امام خمینی (ره)

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 45-64

علیرضا علی صوفی؛ محمد رضا صادقی


3. تحلیل دیدگاه‌های امام خمینی نسبت به مداخله نظامیان در رقابت های سیاسی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 191-207

مسعود اخوان کاظمی؛ سمیرا اکبری؛ علیرضا تارا


4. اخلاق جنگ از دیدگاه امام خمینی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 131-147

محمد علی قاسمی؛ فرشید دیلمقانی


7. نقد اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 175-193

یداالله هنری لطیفپور؛ سید جواد فاضلیان


8. چالش های سیاسی خارجی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 245-266

عباس نوری؛ علی مرشدی زاد


10. تهدیدات هویتی از نگاه امام و مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 1-19

ابوذر گوهری مقدم؛ سید علی لطیفی


11. خوانشی از اندیشه امام خمینی و راشد الغنوشی پیرامون اسلام سیاسی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 101-120

بهزاد قاسمی؛ مصطفی قاسمی


12. نظریه دولت مطلوب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 121-141

رشید رکابیان؛ نجف لک زایی


14. راهبرد مبارزاتی امام خمینی(ره): بسیج سیاسی مردم

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 57-75

احمدرضا شاه علی


17. واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی در فرایند انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 71-94

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان


18. بازنمایی معنای اعتماد سیاسی در زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 73-92

سید جواد امام جمعه زاده؛ راضیه مهرابی کوشکی


19. ویژگی های همبستگی و وحدت اسلامی در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 161-186

محمد حسین جمشیدی؛ ابراهیم ایران نژاد