نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 1-28

نجف لکزایی؛ غلام حسن مقیمی


جایگاه سیاست‌های حمایت‌گرایانة آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 1-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مهدی جاودانی مقدم


جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 1-34

محمدرحیم عیوضی؛ فرزانه میر شاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


انقلاب اسلامی و پیدایش ژئوپلیتیک جدید ایران

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 1-23

محمدرضا حافظ‏ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ چمران بویه


جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ی مراحل تحول انقلاب برینتون

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 1-26

هادی راه چمندی؛ عبدالحسین کلانتری


سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 1-17

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ علی سروش


نظام برنامه ریزی فرهنگی شده در انقلاب اسلامی با رویکرد آینده پژوهی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 1-22

محمد رحیم عیوضی؛ عین الله کشاورز ترک


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش‌های مردمی در جهان عرب

دوره 4، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 1-17

رضا سیمبر؛ سید نظام الدین موسوی؛ روح الله قاسمیان


محورها و مصادیق حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 1-19

امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ مهسا میرحسینی


طراحی الگوی آینده ‏پژوهانه اسناد سیاست‏ گذاری فناوری انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 1-25

سعید خزایی؛ امیرهوشنگ حیدری؛ عین اله کشاورز ترک


کارکرد مفهوم مصلحت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 1-20

10.22084/rjir.2016.1680

علی علی حسینی؛ حمیدرضا کشاورز


بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 22، اردیبهشت 1396، صفحه 1-21

10.22084/rjir.2017.13541.2101

اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی


تهدیدات هویتی از نگاه امام و مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 23، شهریور 1396، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2017.12598.2020

ابوذر گوهری مقدم؛ سید علی لطیفی


جمهوری اسلامی ایران و ناصریسم

دوره 7، شماره 24، آبان 1396، صفحه 1-24

10.22084/rjir.2017.13580.2103

محمدرضا حاتمی؛ علی بغیری


مؤلفه های رفتار سیاسی امام خمینی(ره) در جذب افراد بر اساس دیدگاه آلفرد آدلر

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 1-24

10.22084/rjir.2017.12101.1974

رمضان قاسم پور؛ زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری