تعداد مقالات: 255
1. نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-28

نجف لکزایی؛ غلام حسن مقیمی


3. جایگاه سیاست‌های حمایت‌گرایانة آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مهدی جاودانی مقدم


4. جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-34

محمدرحیم عیوضی؛ فرزانه میر شاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


5. انقلاب اسلامی و پیدایش ژئوپلیتیک جدید ایران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1-23

محمدرضا حافظ‏ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ چمران بویه


7. سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-17

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ علی سروش


9. نظام برنامه ریزی فرهنگی شده در انقلاب اسلامی با رویکرد آینده پژوهی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-22

محمد رحیم عیوضی؛ عین الله کشاورز ترک


11. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش‌های مردمی در جهان عرب

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 1-17

رضا سیمبر؛ سید نظام الدین موسوی؛ روح الله قاسمیان


13. محورها و مصادیق حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 1-19

امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ مهسا میرحسینی


14. طراحی الگوی آینده ‏پژوهانه اسناد سیاست‏ گذاری فناوری انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 1-25

سعید خزایی؛ امیرهوشنگ حیدری؛ عین اله کشاورز ترک


16. انقلاب اسلامی و گفتمان نوجهان‌سوم‌گرایی در سیاست خارجی ایران

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-21

فریبرز ارغوانی پیرسلامی


18. گستره مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینی رحمة ا...علیه

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 1-18

جلال درخشه؛ مرتضی فخاری


20. کارکرد مفهوم مصلحت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 1-20

علی علی حسینی؛ حمیدرضا کشاورز


22. بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 1-21

اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی


23. تهدیدات هویتی از نگاه امام و مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 1-19

ابوذر گوهری مقدم؛ سید علی لطیفی


24. جمهوری اسلامی ایران و ناصریسم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 1-24

محمدرضا حاتمی؛ علی بغیری


25. مؤلفه های رفتار سیاسی امام خمینی(ره) در جذب افراد بر اساس دیدگاه آلفرد آدلر

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 1-24

رمضان قاسم پور؛ زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری