کلیدواژه‌ها = ایران
تأثیر تضادهای اندیشه‌ای عربستان بر تنش‌های رفتاری با ایران

دوره 13، شماره 46، خرداد 1402، صفحه 109-132

10.22084/rjir.2023.26717.3529

ابوالقاسم قدس؛ حسین ابوالفضلی کریزی


ناکامی تحقق حقوق‌ شهروندی در پهلوی دوم و تأثیر آن در شکل‌گیری انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 46، خرداد 1402، صفحه 153-171

10.22084/rjir.2023.26997.3559

ریحانه نورمحمدی؛ حسین فرزانه پور؛ سمیه حمیدی


کندوکاوهای تطبیقی بسیج انقلابی در ایران و مصر

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 1-17

10.22084/rjir.2018.15287.2298

مرتضی شیرودی؛ علی صابری


اهمیت مبانی فرهنگی در طراحی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت

دوره 10، شماره 34، اردیبهشت 1399، صفحه 67-86

10.22084/rjir.2020.20519.2927

حسن رحیمی(روشن)؛ فاطمه حسینی


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کردهای فیلی شیعه عراق

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2019.17628.2562

مراد مرادی مقدم؛ حمید بصیرت منش


بسترهای کشمکش ایران و عربستان سعودی در بحران سوریه

دوره 9، شماره 30، اردیبهشت 1398، صفحه 217-238

10.22084/rjir.2019.15122.2276

روح الله قاسمیان؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


بررسی و مقایسه مولفه های تمدنی میان ایران و آمریکا

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 41-66

10.22084/rjir.2018.16030.2383

فرزاد جهان بین؛ محمدجواد فتحی


مطالعه تطبیقی نقش کارگزار مقابل ائتلاف قدرت‌های بزرگ در ایران معاصر

دوره 5، شماره 17، دی 1394، صفحه 21-37

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ محمود ظفری