کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) و نحوه بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی

دوره 13، شماره 48، آذر 1402، صفحه 71-90

10.22084/rjir.2023.27740.3631

مرتضی شیرودی؛ محمد سجاد شیرودی


عدالت سیاسی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 47، شهریور 1402، صفحه 75-92

10.22084/rjir.2023.27380.3591

محمد نبی آقاتقی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سوسن صفاوردی


شاخص های نماینده تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 89-107

10.22084/rjir.2020.22121.3122

جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ محمود اله یاری بیک


اجماع سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای

دوره 9، شماره 32، آبان 1398، صفحه 113-136

10.22084/rjir.2019.19585.2829

قدسی علیزاده سیلاب؛ زاهد غفاری هشجین


مؤلفه های رفتار سیاسی امام خمینی(ره) در جذب افراد بر اساس دیدگاه آلفرد آدلر

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 1-24

10.22084/rjir.2017.12101.1974

رمضان قاسم پور؛ زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری


معرفت دینی و تاثیر آن بر مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 15، شهریور 1394، صفحه 45-64

حمداله اکوانی؛ محسن شفیعی سیف آبادی