کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
شاخص های نماینده تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 89-107

10.22084/rjir.2020.22121.3122

جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ محمود اله یاری بیک


اجماع سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای

دوره 9، شماره 32، آبان 1398، صفحه 113-136

10.22084/rjir.2019.19585.2829

قدسی علیزاده سیلاب؛ زاهد غفاری هشجین


مؤلفه های رفتار سیاسی امام خمینی(ره) در جذب افراد بر اساس دیدگاه آلفرد آدلر

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 1-24

10.22084/rjir.2017.12101.1974

رمضان قاسم پور؛ زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری


معرفت دینی و تاثیر آن بر مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 15، شهریور 1394، صفحه 45-64

حمداله اکوانی؛ محسن شفیعی سیف آبادی


محورها و مصادیق حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 1-19

امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ مهسا میرحسینی


تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه سیاسی شیعه:مطالعه مــوردی اندیشه ی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 27-49

منصور میراحمدی چناروئیه؛ محمد کمالی گوکی


راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی نظام استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 69-90

علی اکبر جعفری؛ سید محمد جواد قربی


بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 91-108

سید حسین اطهری؛ مسعود درودی


سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 1-17

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ علی سروش