کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 64
3. کنش گفتاری – هرمنوتیکی هنجار مرسوم انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 127-149

10.22084/rjir.2021.23451.3258

پرویز جمشیدی مهر؛ حمید نساج؛ سید محسن دوازده امامی؛ علی علی حسینی


4. ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 151-171

10.22084/rjir.2021.23316.3246

اسدالله اسدی گرمارودی؛ علی شیخ الاسلامی؛ اسمعیل منصوری لاریجانی


11. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کردهای فیلی شیعه عراق

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2019.17628.2562

مراد مرادی مقدم؛ حمید بصیرت منش


12. تحلیل صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر بازاریابی سیاسی کنش مبناء

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 47-78

10.22084/rjir.2019.17800.2578

اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی


13. نقش صنایع خلاق در نمایش جذابیت های انقلاب اسلامی و راهکارهای ترویج جذبه ملی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 1-29

10.22084/rjir.2019.18080.2631

رضا محمدرضابیکی؛ مهدی محمدی؛ مهدی عبدالحمید


16. انقلاب اسلامی و برخی ناسازه‌های توسعه

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 205-229

10.22084/rjir.2019.16993.2496

صادق میرویسی نیک؛ سید مرتضی هزاوه ای


20. قدرت معنوی در انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-17

10.22084/rjir.2017.14597.2217

ناصر جمال زاده؛ محمد حسنی تبار


23. الگوی تحلیلی آسیب‌شناسی بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 25-47

10.22084/rjir.2017.13623.2109

محمد صادق نصرت پناه؛ مهدی امیدی


24. فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 105-133

10.22084/rjir.2017.14256.2170

سالار مرادی؛ مصطفی کواکبیان؛ حشمت الله فلاحت پیشه