کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
جستاری بر مفهوم شهروندی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25846.3460

عباس دهرویه؛ مرتضی علویان؛ پرویز رضایی خنکدار


بررسی صورت‌بندیِ گفتمان «اسلامِ سیاسی» و «مارکسیسم-کمونیسم ایرانی» از انقلاب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25035.3392

محمدرضا قائمی نیک؛ محمد سلطانیه


واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22084/rjir.2022.26511.3507

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخارنوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی


سناریوهای پیش روی آینده محور مقاومت بر اساس عدم قطعیت های بحرانی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 19-40

10.22084/rjir.2021.24637.3358

زاهد غفاری هشجین؛ زهره محمدی؛ ایوب نیکونهاد


کنش گفتاری – هرمنوتیکی هنجار مرسوم انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 127-149

10.22084/rjir.2021.23451.3258

پرویز جمشیدی مهر؛ حمید نساج؛ سید محسن دوازده امامی؛ علی علی حسینی


ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 151-171

10.22084/rjir.2021.23316.3246

اسدالله اسدی گرمارودی؛ علی شیخ الاسلامی؛ اسمعیل منصوری لاریجانی


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کردهای فیلی شیعه عراق

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2019.17628.2562

مراد مرادی مقدم؛ حمید بصیرت منش


نقش صنایع خلاق در نمایش جذابیت های انقلاب اسلامی و راهکارهای ترویج جذبه ملی

دوره 9، شماره 30، اردیبهشت 1398، صفحه 1-29

10.22084/rjir.2019.18080.2631

رضا محمدرضابیکی؛ مهدی محمدی؛ مهدی عبدالحمید


انقلاب اسلامی و برخی ناسازه‌های توسعه

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 205-229

10.22084/rjir.2019.16993.2496

صادق میرویسی نیک؛ سید مرتضی هزاوه ای