کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 57
4. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کردهای فیلی شیعه عراق

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-19

مراد مرادی مقدم؛ حمید بصیرت منش


5. تحلیل صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر بازاریابی سیاسی کنش مبناء

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 47-78

اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی


7. نقش صنایع خلاق در نمایش جذابیت های انقلاب اسلامی و راهکارهای ترویج جذبه ملی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 1-29

رضا محمدرضابیکی؛ مهدی محمدی؛ مهدی عبدالحمید


9. انقلاب اسلامی و برخی ناسازه‌های توسعه

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 205-229

صادق میرویسی نیک؛ سید مرتضی هزاوه ای


11. نسبت سنجی مفهوم ناسیونالیسم با 'گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 51-72

حسن رحیمی(روشن)؛ فاطمه حسینی


13. قدرت معنوی در انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-17

ناصر جمال زاده؛ محمد حسنی تبار


14. چالش های سیاسی خارجی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 245-266

عباس نوری؛ علی مرشدی زاد


16. فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 105-133

سالار مرادی؛ مصطفی کواکبیان؛ حشمت الله فلاحت پیشه


17. الگوی تحلیلی آسیب‌شناسی بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 25-47

محمد صادق نصرت پناه؛ مهدی امیدی


21. انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در تقابل با جریان‌های التقاطی و سلطنت طلب

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 21-40

زینب قوامی؛ زاهد غفاری هشجین؛ اکبر رنجبر


22. تحلیلی بر ایدئولوژی سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای در سه دهه 1340 تا 1360

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 51-72

حمیدرضا اسمعیلی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی


23. راهبرد مبارزاتی امام خمینی(ره): بسیج سیاسی مردم

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 57-75

احمدرضا شاه علی


25. ماهیت راهبرد عربستان سعودی علیه انقلاب اسلامی ایران در منازعات سوریه و عراق

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 95-110

سید امیر نیاکوئی؛ علی اصغر ستوده