کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 66
1. بازخوانی انتقادی رویکرد ‌ فردید به انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/rjir.2022.25366.3424

محمد نژادایران


2. جستاری بر مفهوم شهروندی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25846.3460

عباس دهرویه؛ مرتضی علویان؛ پرویز رضایی خنکدار


3. سناریوهای پیش روی آینده محور مقاومت بر اساس عدم قطعیت های بحرانی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400

10.22084/rjir.2021.24637.3358

زاهد غفاری هشجین؛ زهره محمدی؛ ایوب نیکونهاد


5. کنش گفتاری – هرمنوتیکی هنجار مرسوم انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 127-149

10.22084/rjir.2021.23451.3258

پرویز جمشیدی مهر؛ حمید نساج؛ سید محسن دوازده امامی؛ علی علی حسینی


6. ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 151-171

10.22084/rjir.2021.23316.3246

اسدالله اسدی گرمارودی؛ علی شیخ الاسلامی؛ اسمعیل منصوری لاریجانی


13. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کردهای فیلی شیعه عراق

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2019.17628.2562

مراد مرادی مقدم؛ حمید بصیرت منش


15. نقش صنایع خلاق در نمایش جذابیت های انقلاب اسلامی و راهکارهای ترویج جذبه ملی

دوره 9، شماره 30، اردیبهشت 1398، صفحه 1-29

10.22084/rjir.2019.18080.2631

رضا محمدرضابیکی؛ مهدی محمدی؛ مهدی عبدالحمید


18. انقلاب اسلامی و برخی ناسازه‌های توسعه

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 205-229

10.22084/rjir.2019.16993.2496

صادق میرویسی نیک؛ سید مرتضی هزاوه ای