کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
بازخوانی نقش مدیریت جهادی در انقلاب اسلامی مطالعه موردی: سیره شهید سلیمانی

دوره 13، شماره 48، آذر 1402، صفحه 133-154

10.22084/rjir.2023.27833.3641

محمد داوند؛ شهره شهسواری فرد؛ سیدروح‌الله میرشفیعی


بررسی چالش ‌بی‌اعتمادی سیاسی در دهه پنجم انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 48، آذر 1402، صفحه 173-193

10.22084/rjir.2024.28590.3721

محمدرضا الفی؛ سید محمد معصومی


شاخصه‌های سیاسی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه شهیدمطهری

دوره 13، شماره 46، خرداد 1402، صفحه 133-151

10.22084/rjir.2023.26818.3540

احسان ترکاشوند؛ مصطفی جاهدی


ناکامی تحقق حقوق‌ شهروندی در پهلوی دوم و تأثیر آن در شکل‌گیری انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 46، خرداد 1402، صفحه 153-171

10.22084/rjir.2023.26997.3559

ریحانه نورمحمدی؛ حسین فرزانه پور؛ سمیه حمیدی


واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 107-127

10.22084/rjir.2022.26511.3507

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخارنوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی


جستاری بر مفهوم شهروندی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 79-96

10.22084/rjir.2022.25846.3460

مرتضی علویان؛ عباس دهرویه؛ پرویز رضایی خنکدار


سناریوهای پیش روی آینده محور مقاومت بر اساس عدم قطعیت های بحرانی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 19-40

10.22084/rjir.2021.24637.3358

زاهد غفاری هشجین؛ زهره محمدی؛ ایوب نیکونهاد


کنش گفتاری – هرمنوتیکی هنجار مرسوم انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 127-149

10.22084/rjir.2021.23451.3258

پرویز جمشیدی مهر؛ حمید نساج؛ سید محسن دوازده امامی؛ علی علی حسینی


ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 151-171

10.22084/rjir.2021.23316.3246

اسدالله اسدی گرمارودی؛ علی شیخ الاسلامی؛ اسمعیل منصوری لاریجانی


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کردهای فیلی شیعه عراق

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2019.17628.2562

مراد مرادی مقدم؛ حمید بصیرت منش